hotline 0934.351.347 – 0901.450.469

• Diện tích khu đất: 5.123,5 m2• Diện tích đất cây xanh – TDTT: 1.768 m2• Diện tích xây dựng: 2.050 m2• Mật độ xây dựng: 40%• Tầng cao: 18 tầng • Số căn hộ: 408 căn• Căn hộ đã được hoàn thiện và bàn giao cho khách hàng

• Diện tích khu đất: 5.123,5 m2
• Diện tích đất cây xanh – TDTT: 1.768 m2
• Diện tích xây dựng: 2.050 m2
• Mật độ xây dựng: 40%
• Tầng cao: 18 tầng 
• Số căn hộ: 408 căn
• Căn hộ đã được hoàn thiện và bàn giao cho khách hàng

 

8X RAINBOW

  HOTLINE: 0934351347